* Obniż swój abonament - Program rabatowy *

 
Kliknij

PROGRAM RABATOWY W NET SERWER

 

1. Program rabatowy obejmuje opłaty za odnowienie kont hostingowych.

2. Program rabatowy nie obejmuje opłat za domeny i inne usługi.

3. Rabat nie przysługuje polecającemu jeśli zakup nowego konta hostingowego z jego polecenia miał miejsce poprzez aukcje wystawiane przez Net Serwer na portalu Allegro.pl .

4. Rabat uzyskuje Klient Net Serwer, z polecenie którego zostanie złożone i opłacone zamówienie na nowe konto hostingowe poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej https://www.netserwer.pl/kontakt . Rabat jest przyznawany po zaksięgowaniu całej wpłaty za złożone zamówienie na koncie bankowym Net Serwer.

5. Aby rabat został przyznany musi zostać podane imię i nazwisko lub login w/w osoby w polu "Osoba polecająca" formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://www.netserwer.pl/kontakt .

6. Wysokość rabatów kształtuje się następująco:

  • zamówienie na serwer Biznes START - 10% rabatu dla osoby polecającej
  • zamówienie na serwer Biznes PROFIT - 15% rabatu dla osoby polecającej
  • zamówienie na serwer Biznes EXPERT - 20% rabatu dla osoby polecającej
  • zamówienie na serwer Biznes POWER - 25% rabatu dla osoby polecającej
  • zamówienie na serwer Biznes MAX - 30% rabatu dla osoby polecającej

7. Uzyskane przez Klienta rabaty sumują się lecz nie mogą być wyższe niż kwota opłaty za odnowienie obecnie używanego konta hostingowego.

8. Net Serwer udzieli Klientowi należnego rabatu w chwili wystawiania faktury za odnowienie konta hostingowego.

9. Klient, który nie opłacił w/w faktury w wyznaczonym terminie traci prawo do udzielonego rabatu i jest zobowiązany do wniesienia pełnej odpłatności za odnowienie konta hostingowego. Za datę płatności w/w faktury uznaje się datę wpływu należności na konto bankowe Net Serwer.

10. Uzyskany rabat nie może zostać przekazany innej osobie, jak również przesunięty w czasie na kolejne okresy abonamentowe. Nie podlega on też wymianie na ekwiwalent pieniężny ani żaden inny.

11. Program rabatowy wchodzi w życie z dniem 05 listopada 2012 roku i ma zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych od tej daty.

 

 

 

Ostatnia aktualizacja podstrony: 05.11.2012r.
Copyright by Netserwer.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone