* Obniż swój abonament - Program rabatowy *

 

 

Konfiguracja klienta FTP

Konfiguracja klienta FTP zostanie przedstawiona na przykładzie programu Windows Commander w wersji 5.11. Po uruchomieniu programu w menu wybieramy pozycję Sieć, a następnie FTP Połączenie...Pojawi się wówczas okno dialogowe Połącz z serwerem FTP, w którym wybieramy przycisk z prawej strony o nazwie Nowe połączenie...W następnym oknie dialogowym FTP: szczegóły połączenia wprowadzamy dane naszego nowego połączenia. W pozycji Sesja wpisujemy dowolną nazwę dla tworzonego połączenia (np. netserwer.pl), w pozycji Nazwa hosta dla użytkowników panela administracyjnego Panel Admin 1 wpisujemy: ftp2.netserwer.pl , dla użytkowników panela administracyjnego Panel Admin 2: ftp3.netserwer.pl , dla użytkowników panela administracyjnego Panel Admin 3: ftp1.netserwer.pl , , dla użytkowników panela administracyjnego Panel Admin 4: ftp4.netserwer.pl a w polach Użytkownik i Hasło wpisujemy nadaną nazwę użytkownika i hasło. Następnie wybieramy przycisk OK.Teraz w oknie Połącz z serwerem FTP pojawi się utworzone nowe połączenie. Jeśli nasz komputer jest połączony z Internetem to wybranie przycisku Połącz spowoduje nawiązanie połączenia ze zdalnym serwerem FTP.Od tej chwili możemy aktualizować nasze strony internetowe, umieszczając pliki w katalogu public_html danej domeny.


Powrót do głównego menu POMOC

 

Copyright by Netserwer.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone